Begaafde leerlingen

Kinderen kunnen een ondersteuningsbehoefte hebben, omdat ze moeite hebben met de lesstof. Maar ze kunnen ook ondersteuning nodig hebben, omdat ze juist de reguliere lesstof al goed of snel beheersen. Op de Prinses Margriet is planmatige aandacht voor leerlingen die opvallen vanwege hun snelle leerproces, hoge leerprestaties of vanwege hun talent in een bepaald vakgebied. Ons beleid is er op gericht om ook deze kinderen zo veel mogelijk in de eigen groep een passend aanbod te bieden.