Begaafde leerlingen

Kinderen kunnen een ondersteuningsbehoefte hebben, omdat ze moeite hebben met de lesstof. Maar ze kunnen ook ondersteuning nodig hebben, omdat ze juist de reguliere lesstof al goed of snel beheersen. Op de Prinses Margriet is planmatige aandacht voor leerlingen die opvallen vanwege hun snelle leerproces, hoge leerprestaties of vanwege hun talent in een bepaald vakgebied. Een ‘plusleerkracht’ werkt op bepaalde tijden in de week individueel of in kleine groepen met deze leerlingen buiten de bestaande groep.