Onderwijsvorm

Het motto van de school luidt: ‘PCBO Prinses Margriet, een bloeiende leeromgeving’. We willen een kleurrijke school zijn die boeit en daarmee kinderen tot bloei brengt. Op de Prinses Margriet willen we dat uw kind veel leert en elke dag met plezier naar school gaat. We willen alle kinderen zoveel mogelijk kennis, ervaringen en vaardigheden meegeven en ontwikkelingskansen bieden. Daarmee kunnen ze zich een eigen plek in de maatschappij verwerven. Kennisoverdracht zien we als één van onze hoofdtaken, maar onderwijs is veel meer dan dat. 

Vaardigheden

Op de Prinses Margriet willen we ook dat kinderen vaardigheden leren. Het is bijvoorbeeld heel belangrijk dat kinderen zelfstandig kunnen werken en verantwoordelijkheden kunnen nemen en dragen. We leren kinderen hoe ze problemen op kunnen lossen zonder daarbij afhankelijk te zijn van anderen. De school is bovendien een oefenplaats om ervaringen op te doen in een veilige situatie en onder deskundige begeleiding. Het is een gegeven dat je kansen in de samenleving toenemen naarmate je beter bent opgeleid. Daarom stellen we hoge eisen aan de kinderen. Deze eisen moeten leiden tot een optimaal prestatieniveau. We gaan er van uit dat elk kind andere mogelijkheden heeft. Door middel van passend onderwijs proberen we uit elke leerling te halen wat erin zit. Passend onderwijs betekent: ‘onderwijs op maat’