Identiteitsvorming zit in ons onderwijs verweven

Onze school valt onder de Stichting PCBO Apeldoorn. De manier waarop het christelijke karakter vorm krijgt in het onderwijs is weergegeven in het mission statement van het PCBO:

‘Wij ervaren de verschillen tussen de kinderen als waardevol, omdat ze unieke schepselen van God zijn. Wij worden daarbij geïnspireerd door Gods woord. Om die reden schenken wij nadrukkelijk aandacht aan de kennis van de bijbel en aan de beleving van het geloof in Jezus Christus. Wij doen dat met respect voor alle verscheidenheid waarin dat mogelijk is.

In het schoolleven werkt deze inspiratie door in de omgang met elkaar, het zijn van een voorbeeld en in verhalen en in vieringen. In het onderwijs staan daarom waarden centraal als verantwoordelijkheid, gerechtigheid, rentmeesterschap, zorg en aandacht voor jezelf en voor elkaar, geborgenheid, dienstbaarheid en ontplooiing in de school als gemeenschap’.