Peuterpeelzaal

Op peuterspeelzaal 'Hansje Pansje' zitten kinderen met een VVE-erkenning. Deze erkenning wordt afgegeven door het consultatiebureau. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Met deze erkenning mogen de kinderen ingeschreven worden en hebben ze recht op veel taalhulp.

Hansje Pansje

Op onze school VVE peuterspeelzaal Hansje Pansje hebben wij 2 peutergroepen, alle kinderen komen 3 dagdelen. De leidsters van onze peuterspeelzaal werken samen met de leerkrachten van groep 1-2 met de methode Kaleidoscoop en het woordenschat-programma LOGO3000. Zij zorgen ervoor dat elke leerling minimaal 3000 woorden kent bij de overgang naar groep 3. Op dit moment is er een wachtlijst. Schrijf u dus zo snel mogelijk in! Via onderstaande link komt u op de website van Stichting Peuterspeelzalen Apeldoorn, hier vindt u meer informatie en het inschrijfformulier.

 

Direct naar de website

Voor- en naschoolse opvang

Bixo biedt voorschoolse opvang (VSO) vanaf 07:30 uur en buitenschoolse opvang (BSO)
van 14:30 tot 18:30 uur, voor kinderen van PC Daltonschool Ichthus en PCBS Prinses Margriet.
Bixo is gevestigd in de PCBO Ichthus aan de Kalmoesstraat 261. Zit je op de Prinses Margrietschool?
Dan haalt een pedagogisch medewerker van Bixo je op van school.

Meer informatie