De Prinses Margriet is een christelijke basisschool en staat in de wijk Zevenhuizen aan de Sluisoordlaan.

We zijn een wijkschool.

Het grootste deel van onze leerlingen komt uit de directe omgeving van de school. Als Brede School werken we nauw samen met tal van organisaties die bijdragen aan een brede ontwikkeling van onze leerlingen. We kunnen onze ouders kinderopvang bieden. Ook hebben we een VVE-peuterspeelzaal en is er een intensieve taalklas op onze school te vinden.

Ons onderwijs

Onze knusse school is hard aan het werk om "het onderwijs voor de toekomst" vorm te geven. We richten ons onderwijs zo in dat we goed op de verschillen tussen kinderen in kunnen spelen.

 

 

Een veilig schoolklimaat staat bij ons voorop.

De leerlingen worden niet alleen gevolgd in hun cognitieve ontwikkeling, maar we peilen ook regelmatig hoe ze in hun vel zitten. Om dit nog meer handen en voeten te geven zijn we Kanjerschool geworden.

Waar staan we voor?

Van peuterspeelzaal naar basisschool

In PCBO Prinses Margriet is een VVE-peuterspeelzaal. Deze is bedoeld voor kinderen met een VVE-indicatie welke wordt afgegeven door het consultatiebureau. Ook dit schooljaar huisvesten we 2 groepen. Beide groepen krijgen een programma aangeboden verspreid over 3 dagdelen.

 

 

Lees meer

Kanjerschool

Sinds dit schooljaar zijn wij een gecertificeerde Kanjerschool

Sociale veiligheid