Ons onderwijs

Het motto van de school luidt: ‘PCBO Prinses Margriet, een bloeiende leeromgeving’. We willen een kleurrijke school zijn die boeit en daarmee kinderen tot bloei brengt.

Onze kernwaarden

Samen

Samen zijn we school. Dat uit zich op vele manieren:

  • Wij gaan samen met ouders educatief partnerschap aan.
  • Wij leren kinderen om goed samen te werken.
  • We werken graag samen met andere organisaties uit Apeldoorn.
  • En het team werkt veel samen om het beste uit elkaar te halen. Zo zijn we samen school.

Veilig

Een veilig schoolklimaat staat bij ons voorop. Daarbij streven we er naar om een pestvrije school te zijn. We hanteren consequent, en met resultaat, ons pest-protocol. Daarnaast krijgen de kinderen Kanjertraining. Alle teamleden hebben hiervoor een opleiding gevolgd. De Kanjer-training streeft de volgende doelen na:

  • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
  • Het versterken van de sociale vaardigheden bij kinderen.
  • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
  • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen
  • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

Eigenaarschap

Eigenaarschap en verantwoordelijkheid hebben over je eigen leerproces vinden wij heel belangrijk op de Prinses Margriet. Dit gaan we het komende schooljaar verder uitwerken. Wij willen de kinderen meer inzicht over hun eigen leerproces geven, zodat ze nog meer gemotiveerd worden en hogere leeropbrengsten behalen.