Intensieve taalklas

Onze school heeft ook een taalklas verbonden aan de school. Er is voor twee dagen een extra leerkracht aan onze school verbonden. De ondersteuning is voor kinderen met een taalachterstand. Door een jaar lang in kleine groepjes intensief met de kinderen te werken streven wij ernaar dat de taalachterstand minder wordt. Er is aandacht voor mondelinge communicatie, uitbreiding van de woordenschat, luisteren en lezen. Deze ondersteuning zorgt ervoor dat leerlingen beter het reguliere onderwijs kunnen volgen, en na groep 8 terecht komen op het schooltype dat bij hen past. De doelgroep is: allochtone en autochtone leerlingen met voldoende leermogelijkheden maar met een beperkte taalvaardigheid. Ook de ouders worden hierbij betrokken zodat zij de kinderen thuis kunnen ondersteunen.