Oudercommunicatie en -participatie

De driehoek school – kind –ouder is voor ons een succesbepalende factor voor een goede ontwikkeling van de kinderen. Vanaf 2015 worden daarom zgn. startgesprekken gevoerd. De leerkracht bespreekt daarbij samen met de ouder en kind waar de focus het komende schooljaar komt te liggen. Er worden afspraken gemaakt over de leerdoelen van het kind en welke rol school, ouder en kind daarin krijgt. In januari vindt een tussenevaluatie plaats en in juni een eindevaluatie.

 

Medezeggenschapsraad

Ouderraad