Praktisch

U kunt hier alle relevante schooldocumenten downloaden.

Schooltijden

We werken met een continurooster. We beginnen om 08.30 uur en eindigen om 14.30 uur.

De kinderen gaan tussen de middag niet naar huis, we lunchen op school. Op woensdag werken we tot 12.15 uur.

Vrije middagen:
Groep 1 en 2  : woensdag, donderdag en vrijdag
Groep 3 en 4  : woensdag en vrijdag
Groep 5 t/m 8 : woensdag

 

Schoolvakanties en vrije dagen

Vakanties schooljaar 2017 - 2018

Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober
Kerstvakantie 25 december t/m 5 januari
Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 2 maart
Goede vrijdag 30 maart
2e Paasdag 2 april
Tulpvakantie 27 april t/m 11 mei
   
Pinksteren  21 mei
Zomervakantie 16 juli t/m 24 augustus

 

 

 

Naast de vakanties zijn er ook nog een paar studiedagen waarop de kinderen vrij zijn:

Maandag 5 februari

Vrijdag 15 juni