Praktisch

U kunt hier alle relevante schooldocumenten downloaden.

Schooltijden

We werken met een continurooster. We beginnen om 08.30 uur en eindigen om 14.30 uur.

De kinderen gaan tussen de middag niet naar huis, we lunchen op school. Op woensdag werken we tot 12.15 uur.

Vrije middagen:
Groep 1:               woensdag, donderdag en vrijdag
Groep 2, 3 en 4:   woensdag en vrijdag
Groep 5 t/m 8:     woensdag

 

Schoolvakanties en vrije dagen

Vakanties schooljaar 2019 - 2020

Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober
Kerstvakantie 23 december t/m 3 januari
Voorjaarsvakantie 24 februari t/m 28 februari
Goede vrijdag 10 april
2e Paasdag 13 april
Tulpvakantie 27 april t/m 5 mei
Hemelvaart 21 en 22 mei
Pinksteren  1 juni
Zomervakantie 20 juli t/m 28 augustus

 

 

 

 

Naast de vakanties zijn er ook nog een paar studiedagen waarop de kinderen vrij zijn, deze staan op de kalender die alle ouders ontvangen aan het begin van het schooljaar.