Praktisch

U kunt hier alle relevante schooldocumenten downloaden.

Schooltijden

We werken met een continurooster. We beginnen om 08.30 uur en eindigen om 14.30 uur.

De kinderen gaan tussen de middag niet naar huis, we lunchen op school. Op woensdag werken we tot 12.15 uur.

Vrije middagen:
Groep 1:               woensdag, donderdag en vrijdag
Groep 2, 3 en 4:   woensdag en vrijdag
Groep 5 t/m 8:     woensdag

 

Schoolvakanties en vrije dagen

Vakanties schooljaar 2022 - 2023

 

Herfstvakantie 22-30 oktober 2022
Kerstvakantie 24 december 2022 - 8 januari 2023
Krokusvakantie 25 februari - 5 maart 2023
Goede Vrijdag 7 april 2022
Pasen 10 april 2022
Meivakantie 22 april - 7 mei 2023
Hemelvaart 18 en 19 mei 2023
Pinksteren 29 mei 2022
Zomervakantie 8 juli - 20 augustus 2023

 

Naast de vakanties zijn er ook nog een paar studiedagen waarop de kinderen vrij zijn.