Schoolkeuze

Het kiezen van een basisschool die past bij je kind, is een van de belangrijkste keuzes die je als ouders maakt. De onderwijsvisie van de school moet aansluiten bij wat jij belangrijk vindt. Dit menu item 'Schoolkeuze' geeft antwoorden op de eerste vragen die je waarschijnlijk hebt en die wij dan ook regelmatig van ouders krijgen.

Onderwijs van nu!

Je staat er tijdens het schoolkeuzeproces voor je kind niet zo bij stil. Maar onderwijs is veranderd. Geen krijtborden meer, saaie zwart-wit boekjes en klassikaal lesgeven is allang niet meer de standaard. Bijvoorbeeld, de ICT revolutie die heeft ook het onderwijs ongekende mogelijkheden geboden en daar maken scholen veelal gebruik van. Digitale onderwijsmethoden bieden de kinderen veel variatie in leren aan.  

Basisscholen bieden kinderen in de breedte ook veel meer aan dan vroeger. Elke school legtdaarbij accenten op andere plekken. Binnen het opvoedkundig klimaat van de school, hoe het onderwijs er uit ziet, hoe de sfeer is of hoe de school zich opstelt ten opzichte van de maatschappij en u als ouders. 

Verschillen in accenten kunnen liggen op vlakken als: 

 • Taalbeheersing  
 • Vreemde talen  
 • Hoogbegaafdheid  
 • Cultuur 
 • Sport en bewegen
 • Techniek 
 • Filosoferen  
 • Talentontwikkeling 
 • Wereldgerichtheid 
 • Prestatiegerichtheid 
 • Geloofsovertuiging 
 • Mediawijsheid 
 • Natuur en Duurzaamheid

Accenten bij onze school zijn onder andere:

 • Leesontwikkeling
 • Plusgroep
 • Eigenaarschap
 • Sociale omgang

Veelgestelde vragen

Voor vragen kun je veelal op school terecht of bij buren en/of bekenden die al kinderen op school hebben. De overheid heeft een zeer informatieve website over het basisonderwijs waar heel veel informatie terug te vinden is. Ga daarvoor naar rijksoverheid.nl via onderstaande link.

 

Veelgestelde vragen